0,3300 zł
0,00% 0,0000 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_akcjonariuszy_KB_Dom_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_jednostkowe_sprawozdanie_z_dzialalnosci_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Jednostkowe_spr__fin_KBDOM_SA_31_12_2018_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad._Zarzadu_SF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Info._Zarzadu_Wybor_Audytora_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad._Zarzadu_Audytor_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad._RN_KBD_KA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 491 466 115 110
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 035) 371 (243) 87
III. Zysk (strata) brutto (21 921) (71 896) (5 137) (16 938)
IV. Zysk (strata) netto (21 921) (71 896) (5 137) (16 938)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (929) (885) (218) (209)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (381) (43) (89) (10)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 302 912 305 215
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (7) (17) (2) (4)
IX. Aktywa razem 8 230 28 601 1 914 6 857
X. Zobowiązania krótkoterminowe 14 569 13 019 3 388 3 121
XI. Kapitał własny (6 339) 15 582 (1 474) 3 736
XII. Kapitał zakładowy 39 707 39 707 9 234 9 520
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (2,21) (7,24) (0,52) (1,71)
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (0,64) 1,57 (0,15) 0,38
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy_KB Dom_2018.pdfList do akcjonariuszy_KB Dom_2018.pdf List Prezesa do akcjonariuszy
2018_jednostkowe sprawozdanie z działalności_final.pdf2018_jednostkowe sprawozdanie z działalności_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
2018_Jednostkowe spr fin KBDOM_SA_31 12 2018_final.pdf2018_Jednostkowe spr fin KBDOM_SA_31 12 2018_final.pdf SF_2018 jednostkowe
Oświad. Zarządu_SF_2018.pdfOświad. Zarządu_SF_2018.pdf Oświadczenie Zarządu SF
Info. Zarzadu_Wybór Audytora_2018.pdfInfo. Zarzadu_Wybór Audytora_2018.pdf Oświadczenie Zarządu wybór audytora
Oświad. Zarządu_Audytor_2018.pdfOświad. Zarządu_Audytor_2018.pdf Oświadczenie Zarządu sprawozdanie z badania przez audytora
Oświad. RN KBD_KA_2018.pdfOświad. RN KBD_KA_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Agnieszka Pochowska Główna księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.