0,3300 zł
3,13% 0,0100 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2019r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KB_DOM_Ogloszene_o_zwolaniu_ZWZ_062019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz.12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84 110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
12.Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14.Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”).
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH

Podstawa prawna
Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
KB DOM Ogloszene o zwolaniu ZWZ_062019.pdfKB DOM Ogloszene o zwolaniu ZWZ_062019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.