REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki

2021-10-14 18:48
publikacja
2021-10-14 18:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończono rozpoczęty dnia 28 września 2021r, proces związany z pozyskaniem przez Emitenta zewnętrznego finansowania na pokrycie kosztów jego bieżącej działalności, o którym to procesie Emitent informował w opublikowanym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021r., a którego skutkiem jest zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia
19 września 2019r. dalej: "Umowa" zawartej pomiędzy Emitentem, występującym jako Pożyczkobiorca, a Polnord SA z siedzibą w Warszawie, występująca jako Pożyczkodawca.
Aneks do Umowy zawarty został w związku z pismem Pożyczkobiorcy skierowanym do Pożyczkodawcy o udzielenie mu w oparciu o zawartą Umowę dodatkowej kwoty pożyczki, którą Emitent przeznaczy na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego funkcjonowania.

W ramach Aneksu do Umowy Pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 109 595,78 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 78/100), przy czym dodatkowa kwota pożyczki ma być wypłacona przez Pożyczkodawcę w oparciu o dyspozycje składane przez Pożyczkobiorcę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki