REKLAMA

KONSORCJUM STALI S.A.: Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwszy kwartał 2020 r.

2020-04-28 16:02
publikacja
2020-04-28 16:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-28
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwszy kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) przekazuje informację o wstępnych, szacunkowych, jednostkowych danych finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
Jednostkowy przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 437 938 tys. zł co stanowi wzrost o 14 231 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.
Jednostkowy zysk finansowy netto Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 19 312 tys. zł co stanowi wzrost o 17 865 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.
Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz bardzo dobry zysk finansowy netto Emitenta są efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ponadto, na wzrost zysku finansowego pierwszego kwartału wpływ miała także sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2019 z dnia 31.12.2019 r. – szacunkowy zysk netto z tej transakcji wyniósł 9 200 tys. zł.
Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 31.01.2020 r. zmienionym raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 27.04.2020 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 MARCIN MIŚTA CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-28 RAFAŁ STRZELCZYK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki