KNF nałożyła kary na Eques TFI, Provide TFI, PZU, InterRisk, Time AM i Ganta

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, Time Asset Management, a spółce Gant Development uchyliła decyzję o nałożeniu na kary wysokości 300 tys. zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 290 tys. zł, podał urząd.

(fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl)

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Eques Investment TFI S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenie przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (...) w związku przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z przepisu prawa w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 r" - czytamy w komunikacie. 

Komisja jednogłośnie nałożyła na Provide TFI SA karę pieniężną w wysokości 30 tys., w związku z naruszeniem: 1) art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dłużej niż przez okres 6 miesięcy; 2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2014 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary" - czytamy także. 

Komisja jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 50 tys.zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2015 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary, podano także.

Na Time Asset Management SA KNF nałożyła m.in. karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (...) poprzez brak stosowania w prowadzonej działalności rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 18 lipca 2017 r. nakładającą na spółkę Gant Development administracyjną karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 290 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka m.in. dwukrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości dwóch informacji poufnych dotyczących okoliczności wskazujących na utratę wartości aktywów Gant Development oraz grupy kapitałowej Gant Development powstałych najpóźniej w dniach 11 i 13 lipca 2012 r.; a także szesnastokrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących 16 emisji obligacji przeprowadzonych w 2012 r.

Źródło:
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 6 cyklotron

"a także SZESNASTOKROTNIE nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 "
16-krotnie????? czy tutaj jest błąd ? czy to wogóle może być prawda?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
PZU 1,76% 30,57
2020-06-03 15:58:59
WIG 1,61% 49 664,31
2020-06-03 15:54:01
WIG20 1,79% 1 767,38
2020-06-03 16:09:45
WIG30 1,88% 2 049,05
2020-06-03 16:09:00
MWIG40 1,81% 3 541,67
2020-06-03 15:54:45
DAX 2,91% 12 370,90
2020-06-03 16:06:00
NASDAQ 0,57% 9 662,98
2020-06-03 16:06:00
SP500 0,86% 3 107,29
2020-06-03 16:06:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.