KGHM ma umowę ramową z EBOR w związku z rozważanym przez EBOR zakupem obligacji

2019-06-19 17:34
publikacja
2019-06-19 17:34
fot. Krystian Maj / FORUM

KGHM podpisał umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez KGHM w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że pierwsza emisja odbędzie się w ramach programu emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 4 mld zł.

KGHM poinformował, że zawarcie umowy ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez KGHM.

"Umowa ramowa zobowiązuje spółkę, od dnia ewentualnego nabycia obligacji spółki przez EBOR, do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez KGHM" - napisano w komunikacie.

Z dokumentacji, do której dotarła w środę PAP Biznes, wynikało, że KGHM prowadzi budowę księgi popytu na obligacje o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł w dwóch seriach: z terminem zapadalności 5 i 10 lat. Oczekiwany poziom marży wynosił 100-120 pb dla obligacji 5-letnich i 150-180 pb dla obligacji 10-letnich. Book building potrwa do 24 czerwca, a planowany dzień emisji to 27 czerwca.

Pod koniec maja KGHM podpisał z PKO BP, Bankiem Handlowym, Pekao i Santander Bank Polska umowę emisyjną w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł.

Jak wtedy podano, pierwsza emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł może odbyć się w czerwcu 2019 r. w jednej albo kilku seriach. Spółka informowała wówczas, że w pierwszej emisji termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, a obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki