REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: wyniki finansowe

2023-11-15 17:07
publikacja
2023-11-15 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_QSr_3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_quarterly_report_KGHM_Group_QSr_3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 25 648 25 696 5 603 5 481
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 089 3 686 238 786
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 692 6 865 370 1 464
IV. Zysk netto 836 5 267 183 1 123
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 828 5 266 181 1 123
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 8 1 2 -
VII. Pozostałe całkowite dochody 324 496 70 106
VIII. Łączne całkowite dochody 1 160 5 763 253 1 229
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 152 5 760 251 1 228
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 8 3 2 1
XI. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4,14 26,33 0,91 5,62
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 642 2 158 796 460
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 3 036) ( 1 533) ( 663) ( 327)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 386) ( 326) ( 84) ( 70)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 220 299 49 63
Na 30.09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
XVII. Aktywa trwałe 42 213 40 379 9 106 8 610
XVIII. Aktywa obrotowe 13 284 13 065 2 866 2 786
XIX. Aktywa razem 55 497 53 444 11 972 11 396
XX. Zobowiązania długoterminowe 12 064 12 113 2 602 2 583
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 10 325 9 185 2 227 1 958
XXII. Kapitał własny 33 108 32 146 7 143 6 854
XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 33 041 32 089 7 129 6 842
XXIV. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 67 57 14 12
dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 22 470 21 783 4 909 4 647
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 887 3 373 412 719
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 640 4 857 577 1 036
IV. Zysk netto 1 737 3 538 379 755
V. Pozostałe całkowite dochody netto 339 348 75 74
VI. Łączne całkowite dochody 2 076 3 886 454 829
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,69 17,69 1,90 3,78
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 525 1 721 770 367
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 3 043) ( 953) ( 665) ( 203)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 386) ( 397) ( 84) ( 85)
XII. Przepływy pieniężne netto razem 96 371 21 79
Na 30.09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
XIII. Aktywa trwałe 39 081 36 707 8 431 7 827
XIV. Aktywa obrotowe 11 986 11 288 2 586 2 407
XV. Aktywa razem 51 067 47 995 11 017 10 234
XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 383 10 311 2 240 2 199
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 133 8 009 1 970 1 708
XVIII. Kapitał własny 31 551 29 675 6 807 6 327
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 2023.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr 3 2023.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
Consolidated quarterly report KGHM Group QSr_3_2023.pdfConsolidated quarterly report KGHM Group QSr_3_2023.pdf Consolidated quarterly report QSr 3/2023 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Tomasz Zdzikot Prezes Zarządu
2023-11-15 Mateusz Wodejko Wiceprezes Zarządu
2023-11-15 Agnieszka Sinior Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki