KANIA: Zmiana oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki

2020-04-24 19:50
publikacja
2020-04-24 19:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Zmiana oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż dnia 24 kwietnia 2020 r. doręczono zarządcy, ustanowionemu dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosławowi Mozdżeniowi, pismo pochodzące od CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku („CEDROB”), skierowane do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawierające zmianę oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki („Oferta”), o której to Ofercie Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2020 oraz 8/2020.

W ww. piśmie CEDROB dokonał zmiany złożonej Oferty w zakresie ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w pierwotnej ofercie w ten sposób, iż zawnioskował o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz CEDROB za cenę 82.100.000,00 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy 00/100) złotych, powiększoną o wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należy według obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie złożona Oferta pozostaje niezmieniona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Mirosław Mozdżeń Zarządca
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki