REKLAMA

KANIA: Wniesienie pozwu o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

2020-05-14 18:23
publikacja
2020-05-14 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Wniesienie pozwu o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż dnia 12 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Pszczynie, I Wydział Cywilny doręczył zarządcy, ustanowionemu dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosławowi Mozdżeniowi (jako pozwanemu), pozew skierowany przez Staropolskie Specjały sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS: 0000125470 („Powód”) o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

W ramach pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie Powód wnosi o:
1) nakazanie usunięcia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księgach wieczystych prowadzonych dla trzech nieruchomości położonych w Goczałkowicach-Zdroju (na których położony jest zakład produkcyjny Spółki w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 4D) poprzez wykreślenie z działu II ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. jako właściciela i wpisanie w to miejsce Powoda;
2) zasądzenie od pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego;
3) przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność Powoda;
4) zabezpieczenie powództwa poprzez: (i) nakazanie wpisania ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu w księgach wieczystych prowadzonych dla ww. nieruchomości oraz (ii) zakazanie zbywania i obciążania ww. nieruchomości oraz
5) dopuszczenie dowodów przytoczonych w pozwie.

Powód opiera swoje roszczenia na twierdzeniu o nieważności umowy, na podstawie której Spółka nabyła wskazane powyżej nieruchomości, na skutek braku istnienia zobowiązań ciążących na Powodzie wobec Spółki, co w ocenie Powoda wynika z wystawiania przez Spółkę nierzetelnych faktur VAT, odnośnie których toczy się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 48/2019).

Wartość przedmiotu sporu określono w pozwie na kwotę 49.000.000,00 zł.

Według wstępnej oceny zarządcy, powództwo jest nieuzasadnione oraz pozbawione podstaw prawnych, w szczególności w odniesieniu do nieważności nabycia ww. nieruchomości przez Spółkę. Zarządca przystąpił do analizy treści pozwu i załączonych dokumentów oraz przygotowania odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd terminie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Mirosław Mozdżeń Zarządca
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki