K2 INTERNET S.A.: Nabycie Udziałów przez Dodatkowego Uprawnionego w ramach Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki Fabrity Sp. z o. o.

2020-05-19 17:39
publikacja
2020-05-19 17:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-19
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Nabycie Udziałów przez Dodatkowego Uprawnionego w ramach Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki Fabrity Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 07.08.2017 r., Raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 18.12.2017 r., Raportu bieżącego nr 27/2019 r. z dnia 02.10.2019 r. oraz Raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 19 marca 2020 r., Zarząd K2 Internet S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło przystąpienie Dodatkowego Uprawnionego do Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki Fabrity Sp. z o.o oraz nabycie przez Dodatkowego Uprawnionego 326 sztuk udziałów, reprezentujących 0,88% Kapitału Zakładowego spółki Fabrity Sp. z o.o. za cenę 1,00 zł (jeden złoty) za jeden Udział tj. za łączną cenę 326,00 zł. (trzysta dwadzieścia sześć złotych). Nabycie jest następstwem przydzielenia Udziałów Nieprzydzielonych w ramach i na zasadach Programu motywacyjnego dla kierownictwa Fabrity Sp. z o.o., o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 15/2020 r. z dnia 19 marca 2020 r.

Ponadto, Emitent informuje, że Dodatkowy Uprawniony udzielił Emitentowi nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci pełnomocnictwa wraz z prawem substytucji, obejmującego prawo wykonywania prawa głosu z nabytych Udziałów oraz do sprzedaży Udziałów w przypadku ewentualnej dezinwestycji i dokonania wyjścia Emitenta z Fabrity poprzez zbycie jej udziałów, w tym również do wcześniejszego umożliwienia ich nabycia przez Emitenta w przypadku zamiaru dezinwestycji Emitenta z Fabrity.
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji Inwestorskich.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Paweł Wujec Prezes Zarządu Paweł Wujec
2020-05-19 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki