REKLAMA

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Sprzedaż 100% udziałów w spółce Medical Apartments sp. z o.o.

2021-05-14 17:57
publikacja
2021-05-14 17:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
Temat
Sprzedaż 100% udziałów w spółce Medical Apartments sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2021 r. sprzedał na rzecz osoby fizycznej wszystkie posiadane, tj. 27.610 udziałów stanowiących 100% udziałów w spółce Medical Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 1 mln zł (wynikającej z wyceny tych udziałów przez niezależny podmiot), która ma zostać zapłacona przelewem na rachunek bankowy Spółki do dnia 30 maja 2021 r.
Ponadto Zarząd wskazuje, iż w dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę, na podstawie której wyraziło zgodę na sprzedaż części lub całości udziałów spółki Medical Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Łomży za cenę ustaloną przez Zarząd zgodnie z zasadą szczególnej dbałości o interes Spółki.
Sprzedaż udziałów Medical Apartments sp. z o.o. jest konsekwencją podjętej decyzji w zakresie wyboru kierunku prowadzenia działalności Spółki, o czym Zarząd informował w drodze raportu ESPI nr 18/2020 z dn. 21 grudnia 2020 r., gdzie wskazano, iż po analizie możliwych kierunków rozwoju, przede wszystkim w kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, co spowodowało brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności szkoleniowej przez Spółkę oraz zasadnicze ograniczenie działalności w branży hotelowo-restauracyjnej przez Medical Apartments sp. z o.o., Zarząd podjął decyzję w sprawie zaproponowania najbliższemu walnemu zgromadzeniu połączenie Spółki z innym podmiotem oraz sprzedaż udziałów Medical Apartments sp. z o.o.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Edyta Gajewska-Zapert Prezes Edyta Gajewska-Zapert
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki