REKLAMA

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Podpisanie listu intencyjnego

2021-05-18 09:29
publikacja
2021-05-18 09:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ISIAG) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 17 maja 2021 r. przez Yellow Boson SA z siedzibą w Poznaniu (dalej: Yellow Boson), a tym samym zawarciu z tym dniem listu intencyjnego (dalej: List Intencyjny), w którym Strony dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy, wykorzystania synergii płynącej z doświadczenia i potencjału Spółek, postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu Spółek. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Yellow Boson (spółka przejmowana) na ISIAG (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Yellow Boson akcji ISIAG. Powstała po połączeniu spółka będzie działać pod nową firmą (ustaloną przez Strony w Term Sheet – porozumieniu w sprawie podstawowych warunków transakcji).
Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie ISIAG oraz Walne Zgromadzenie Yellow Boson.
Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.
Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera proces due diligence Spółek oraz prace nad przygotowaniem Term Sheet (porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji). Strony ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków transakcji) do dnia 30 czerwca 2021 roku. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence), jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2021 roku. Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów wynikłych w wyniku realizacji postanowień niniejszego Listu Intencyjnego, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
Zarząd wskazuje, iż podpisanie Listu Intencyjnego jest konsekwencją podjęcia decyzji w sprawie wyboru kierunków prowadzenia dalszej działalności przez ISIAG (w szczególności w kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, co spowodowało brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności szkoleniowej przez Spółkę oraz zasadnicze ograniczenie działalności w branży hotelowo-restauracyjnej przez spółkę zależną, tj. Medical Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Łomży; por. ESPI nr 18/2020 z dn. 21 grudnia 2020 r.), poprzez połączenie ISIAG z innym podmiotem oraz sprzedaż udziałów Medical Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, która to sprzedaż nastąpiła w dniu 14 maja 2021 r. (sprzedaż wszystkich posiadanych, tj. 27.610 udziałów stanowiących 100% udziałów w spółce Medical Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Łomży).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 Edyta Gajewska-Zapert Prezes Edyta Gajewska-Zapert
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki