0,9200 zł
-6,12% -0,0600 zł
Yellow Boson (YBS)

Komunikaty spółki - YELLOWBOS

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r.
Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Zamiana akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2022 r.
Raport roczny za rok obrotowy 2021
Podpisanie listów intencyjnych i umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Zawarcie umowy z firmą audytorską
Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji magazynów energii
Przygotowanie wyników finansowych spółki zależnej, tj. Wolnej Energii sp. z o.o. za 2021 r.
Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.