REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Idea Bank dokonał odpisów i zawiązał rezerwy, które obciążą wynik grupy w II kw.

2018-08-17 19:36
publikacja
2018-08-17 19:36

Idea Bank dokonał odpisów w łącznej wysokości 190 mln zł i zawiązał rezerwy na łączną kwotę 128 mln zł, co obciąży wynik grupy za II kw. - podał bank w komunikacie. Korekty oznaczają przejściowe zejście współczynników wypłacalności Idea Banku poniżej poziomów wskazanych przez KNF w listopadzie 2017 roku.

fot. / / Idea Bank

Bank podał, że według stanu na koniec czerwca 2018 roku jego skonsolidowany i jednostkowy wynik zostanie obciążony odpisem w wysokości około 46 mln zł z tytułu utraty wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny FIZ. Właścicielem certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest GetBack.

Bank podał, że odpis ten wynika z braku zapłaty raty za portfele wierzytelności nabyte przez GetBack i dążenia GetBacku do redukcji zobowiązania funduszu wobec Idea Banku.

Skonsolidowany i jednostkowy wynik banku zostanie obciążony także trzema rezerwami.

Pierwszą z nich jest rezerwa na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału Idea Banku w procesie oferowania obligacji GetBack, w wysokości około 14 mln zł.

Druga rezerwa, w wysokości około 42 mln zł, jest związana ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Trzecia rezerwa jest związana ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu i wynosi około 72 mln zł.

"Ponadto emitent pozyskał informację o zaistnieniu przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Tax Care SA, w wyniku czego przeprowadzono test na utratę wartości firmy, który wykazał odpis aktualizujący w kwocie około 144 mln zł" - podano w komunikacie.

Bank podał, że odpis na utratę wartości firmy Tax Care wynika z przebiegu procesu restrukturyzacji tej spółki i zmiany jej profilu biznesowego, tj. zmniejszenia udziału pośrednictwa kredytowego w przychodach oraz pełnej koncentracji na usługach księgowych dla małych i średnich firm.

Bank podał w komunikacie prasowym, że dokonane korekty oznaczają przejściowe zejście współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazanych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanym 24 listopada 2017 r.

"Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, w takich przypadkach bank standardowo przygotowuje plan ochrony kapitału zatwierdzany przez KNF" - podano w komunikacie.

"Jednocześnie łączny wskaźnik kapitałowy i współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym przekracza wymagane poziomy określone w unijnym rozporządzeniu CRR" - dodano.

Bank poinformował również w piątek, że powziął informację o konieczności dokonania korekt obciążających kapitały własne na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym na koniec grudnia 2017 roku szacowanych na kwotę odpowiednio około 145 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz około 164 mln zł na poziomie jednostkowym.

Bank szacuje, że - po uwzględnieniu rezerw i odpisów oraz korekt rozliczeń przychodów - współczynnik CET 1 w ujęciu skonsolidowanym może kształtować się na poziomie 9,24 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 9,375 proc., TIER 1 na poziomie 9,24 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 10,875 proc., a TCR na poziomie 10,74 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 12,875 proc.

W ujęciu jednostkowym CET 1, zgodnie z szacunkami banku, może kształtować się na poziomie 10,70 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 9,375 proc., TIER 1 na poziomie 10,70 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 10,875 proc., a TCR na poziomie 12,17 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 12,875 proc.

Idea Bank podał, że rezerwy i odpisy mają charakter jednorazowy oraz stanowią 1,3 proc. sumy bilansowej grupy, która na koniec I kwartału wynosiła 23,8 mld zł.

sar/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (5)

dodaj komentarz
pjb
Bank zarobił krocie na getback praktycznie kosztem obligatariuszy. Teraz jeżeli chce zachować twarz, minimum przyzwoitości powinien przychody ze współpracy z getback z lat 2016-2018 przeznaczyć na zakup akcji w emisji razem z obligatariuszami którzy są przymuszeni do konwersji wierzytelności. Cena ta sama 5gr. Choć tle Bank zarobił krocie na getback praktycznie kosztem obligatariuszy. Teraz jeżeli chce zachować twarz, minimum przyzwoitości powinien przychody ze współpracy z getback z lat 2016-2018 przeznaczyć na zakup akcji w emisji razem z obligatariuszami którzy są przymuszeni do konwersji wierzytelności. Cena ta sama 5gr. Choć tle KNF powinien wymagać od wszystkich instytucji finansowych które cokolwiek getbecku sprzedawały klientom indywidualnym. Może wtedy getback zasilony żywą gotówką w kilka lat spłaciłby swoje zobowiązania. Czy KNF który ma swoje za uszami zaangażuje się w ratowanie obligatariuszy getbacku, czy władza schowa głowę w piasek?
inic
Teraz czeka nas wezwanie na Idea Bank. Cena skupu nie powinna być niższa niż średnia z ostatnich 6 miesięcy. Pan LC jeszcze trochę poczeka, jakiś miesiąc albo dwa, aż średnia odpowiednio spadnie, po czym wykupi taniejące akcje od przestraszonych mniejszościowych.
czarny_kuskus
PiS niech sobie tym samym zaktualizuje wpływy z podatku bankowego ;)
artibi
To co tera z Idea Bank ?
Jakaś Idea ?
doninik
To jest próba ominięcia płacenia podatku poprzez wejście w plan naprawczy.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki