REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Powołanie Prokurenta Łącznego Spółki

2021-05-20 12:31
publikacja
2021-05-20 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Powołanie Prokurenta Łącznego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki („Emitent”; „INTERSPORT”), informuje, że w dniu dzisiejszym udzielił prokury łącznej Panu Piotrowi Marcinowi Mierzwie.

PAN PIOTR MARCIN MIERZWA jest magistrem inżynierem zarządzania, absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania, (kierunek Zarządzanie i Marketing) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia w latach 1993-1998), a także absolwentem Wydziału Ekonomii – Studium Skarbowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów (w latach 2000-2001). Od 1 grudnia 2005 roku do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w Spółce INTERSPORT Polska S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-05-20 Tomasz Matonóg Prokurent Łączny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki