REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 września 2022 r.

2022-09-16 11:50
publikacja
2022-09-16 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_1.04.2021-31.03.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Intersport_Polska_SA_-Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 września 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 września 2022 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 września 2022 roku. Opinia Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przedkłada dodatkowo – uchwalone przez Radę Nadzorczą INTERSPORT Polska S.A.:
• sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, obejmujące: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki; b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11); c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od
1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty wraz z uchwałą o jego przyjęciu;
• sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INTERSPORT Polska S.A. wraz z uchwałą o jego przyjęciu;
• uchwałę Rady Nadzorczej dotyczącą oceny sprawozdania Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku,
które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie informujemy, że materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.inwestor.intersport.pl
Załączniki
Plik Opis
sprawozdanie z działalności RN 1.04.2021-31.03.2022.pdfsprawozdanie z działalności RN 1.04.2021-31.03.2022.pdf
Intersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfIntersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Uchwały RN.pdfUchwały RN.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki