REKLAMA

INTELIWISE: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 05.08.2020 r.. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

2020-08-06 14:01
publikacja
2020-08-06 14:01
Zarząd InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 5.08.2020 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ZWZA Emitenta, działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Emitenta, powołało w dniu 05.08.2020 r. na członka Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Katarzynę Przegalińską -Skierkowską, w związku z tym, że p. Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta została w dniu 19.02.2020r. powołana w trybie kooptacji na członka Rady Nadzorczej Spółki i swoje czynności miała sprawować do dnia powołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Emitenta, o czym Zarząd Emitenta informował Raportem bieżącym nr 5/2020.
Emitent przekazuje w załączeniu życiorys Pani Aleksandry Katarzyny Przegalińskiej -Skierkowskiej powołanej do składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa Prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20200806_140112_0000128357_0000123720.pdf
20200806_140112_0000128357_0000123721.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki