REKLAMA
PIT 2023

INTELIWISE S.A.: Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.

2022-10-20 17:59
publikacja
2022-10-20 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Efecte_Oyj_Zawiadomienie_20102022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-20
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 20.10.2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_, od Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, w Finlandii _„Akcjonariusz”_ o nabyciu przez Akcjonariusza łącznie 291 124 akcji Spółki stanowiących 4,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,24 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku przeniesienia w dniu 20.10.2022 r. własności akcji Spółki od dotychczasowych akcjonariuszy w następstwie ogłoszonego przez Akcjonariusza w dniu 17.10.2022 r. zamiaru nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu, na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu _„Transakcje”_.

Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 6 567 791 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 95,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6 567 791 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 95,76 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 6 858 915 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6 858 915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Spółka jako spółka zależna od Akcjonariusza nie posiada akcji własnych.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie łączna liczba głosów Akcjonariusza wskazana na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3 pkt 7 pkt 8 wynosi 6 858 915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.Załączniki
Plik Opis
Efecte Oyj_Zawiadomienie_20102022.pdfEfecte Oyj_Zawiadomienie_20102022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-20 MARCIN STRZAŁKOWSKI PREZES ZARZĄDU MARCIN STRZAŁKOWSKI
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki