REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.

2022-07-11 22:00
publikacja
2022-07-11 22:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Notification_under_Article_69_of_the_Act_on_Public_Offering_(2022-07-11,_IW).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-11
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 11.07.2022 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_, od Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, w Finlandii _dalej „Akcjonariusz”_ o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z zawiadomieniem:
W wyniku dokonania nabycia przez Akcjonariusza w dniu 11.07 2022 r.11.938 akcji oraz 172.661 akcji Spółki _dalej „Transakcja” doszło do zwiększenia dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 6.175.244 tj. 90,03% do 6.359.843 tj. 92,72%
Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 6.175.244 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 90,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6.175.244 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 90,03 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 6.359.843 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 92,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6.359.843 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 92,72% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Spółka jako spółka zależna od Akcjonariusza nie posiada akcji własnych.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Notification under Article 69 of the Act on Public Offering (2022-07-11, IW).pdfNotification under Article 69 of the Act on Public Offering (2022-07-11, IW).pdf Notificafion/zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki