REKLAMA

INNO GENE S.A.: Zbycie udziałów Med4one sp. z o.o. przez spółkę zaleźną Centrum Badań DNA sp. z o.o.

2021-11-22 08:56
publikacja
2021-11-22 08:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-22
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Zbycie udziałów Med4one sp. z o.o. przez spółkę zaleźną Centrum Badań DNA sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inno-Gene S.A. (Emitent) powziął informację od spółki zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (CBDNA), iż dnia 19 listopada 2021 r. CBDNA zbyła udziały spółki Med4one sp. z o.o. (Med4one) z siedzibą w Poznaniu nr KRS 0000447803. Cena zbycia udziałów wynosiła 5 000,00 zł.

CBDNA posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym Med4one. Ponadto Med4one posiada 70% udziału w kapitale zakładowym Genomix sp. z o.o. (Genomix). Wyniki finansowe zbytych spółek były konsolidowane, jednak ich udział w wynikach grupy kapitałowej był nieistotny.

Emitent ocenia, że zbycie udziałów Med4one oraz Genomix uprości strukturę grupy kapitałowej, obniży koszty bieżące funkcjonowania grupy kapitałowej i zwiększy jej transparentność.

Med4one i Genomix zostały powołane jako spółki celowe do realizacji projektu opracowania i wdrożenia innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS. Spółki te od kilku lat nie prowadziły działalności operacyjnej. Projekt nie został zrealizowany zgodnie z założeniami i nie został skomercjalizowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki