0,9800 zł
3,16% 0,0300 zł
INC S.A. (INC)

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:
- Eliza Bogusławska,
- Andrzej Gałganek,
- Krzysztof Nowak,
- Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Mariusz Sadłocha.

Poniżej znajdują się informacje o powołanych osobach.


ELIZA BOGUSŁAWSKA

Pani Eliza Bogusławska jest mgr filologii angielskiej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz King Street College w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Warsaw Study Centre.
Według złożonego oświadczenia, Pani Eliza Bogusławska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ANDRZEJ GAŁGANEK

Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-99), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o., dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), członkiem zarządu Fortis Centrum Sp. z o.o., (2005-2007), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-98). Był również członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A. czy Warta Cultus Sp. z o.o.
Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

KRZYSZTOF NOWAK

Magister socjologii, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności, współzałożyciel grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe, między innymi, sektora telekomunikacyjnego oraz działających w obszarze badań opinii publicznej i rynku. Prezes Zarządu GPPI S.A. oraz Remedis S.A. - spółek notowanych na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ALEKSANDRA PERSONA-ŚLIWIŃSKA

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok). Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych.
W latach 1996 - 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii.
Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MARIUSZ SADŁOCHA

Pan Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Od 1992 roku związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach 1992 - 1999 pełnił funkcje maklera i dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A., w okresie 2001-2011 - Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. - członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2014 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group).
Od roku 2014 – partner zarządzający i Prezes Zarządu w Starfunds Sp. z o.o.
W okresie 1996-2002 oraz 2007-2010 Pan Mariusz Sadłocha pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bondspot SA (wcześniej MTS-CeTo S.A.). Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. Od 1992 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 2004-2014 członek Zarządu Izby Domów Maklerskich a następnie członek i wiceprzewodniczący Rady Domów Maklerskich.
Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-28 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2018-06-28 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.