REKLAMA

INC: Podjęcie decyzji o zbyciu udziałów INC Rating Sp. z o.o.

2020-10-28 19:02
publikacja
2020-10-28 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Podjęcie decyzji o zbyciu udziałów INC Rating Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INC S.A., po dokonaniu przeglądu opcji spółki zależnej INC Rating Sp. z o.o., podjął decyzję o zbyciu spółki INC Rating Sp. z o.o. poza grupę INC S.A., jednocześnie rekomendując INC Rating Sp. z o.o. złożenie wniosku do ESMA o zawieszenie lub wykreślenie z listy agencji ratingowych (rezygnację z licencji agencji ratingowej). Wartość transakcji (cena zbycia) nie będzie istotna z punktu widzenia finansów Grupy.
Powyższa decyzja spowodowana jest faktem, że w ocenie Zarządu, z uwagi na brak popytu na usługi ratingowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw, dalsze finansowanie tej spółki i ponoszenie kosztów związanych z posiadaniem licencji agencji ratingowej nie jest zasadne.

Decyzja o zbyciu INC Rating nie będzie miała negatywnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe INC S.A., z uwagi na wcześniejsze objęcie wartości udziałów i należności od INC Rating odpisem aktualizującym, o czym spółka informowała w raporcie 10/2020.
Z uwagi na zasady rachunkowości, zbycie będzie miało pozytywny wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym Grupy INC w wysokości 1,032 mln PLN, w IV kwartale 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki