REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-13 12:43
publikacja
2022-01-13 12:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022:
1. Raport roczny za 2021 rok – 14 kwietnia 2022 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 11 maja 2022 r.
3. Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 28 września 2022 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 10 listopada 2022 r.


Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki