0,9400 zł
5,62% 0,0500 zł
Impera Capital SA (IMP)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_raportu_13_2019_zyciorysy_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-26
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, lub Emutent) informuje, że w związku z upływem wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej oraz mając na uwadze ryzyko związane z funkcjonowaniem w doktrynie różnych koncepcji dotyczących ustalenia momentu wygaśnięcia mandatów członków organów spółek, w celu uniknięcia wątpliwości co do ustalenia właściwego momentu wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych na wspólną trzyletnią kadencję w dniu 24 maja 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2019 r. uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej:
1. Pana Dariusza Kulgawczuka Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Pana Pawła Buchli Członka Rady Nadzorczej
3. Pana Cezarego Górki Członka Rady Nadzorczej
4. Pana Mirosława Kryczki Członka Rady Nadzorczej
5. Pana Piotra Stępniewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
a następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki powołało w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję następujące osoby:
1. Panią Kornelię Łuczejko
2. Pana Pawła Buchlę
3. Pana Cezarego Górkę
4. Pana Mirosława Kryczkę
5. Pana Piotra Stępniewskiego

W załączeniu przedstawiamy wykształcenie, kwalifikacje wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej.
Ponadto zgodnie z oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmują stanowisk i nie pełnią funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 oraz 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
załącznik do raportu 13_2019 życiorysy Członków Rady Nadzorczej.pdfzałącznik do raportu 13_2019 życiorysy Członków Rady Nadzorczej.pdf Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-26 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2019-06-26 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.