0,9400 zł
5,62% 0,0500 zł
Impera Capital SA (IMP)

Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_nr_1_do_raportu_14_2019_zarejestrowane_zmiany_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Impera lub Emitent) informuje, że z dniu 18 lipca 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lipca 2019 roku o zarejestrowaniu przez Sąd w tym dniu zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 30/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2019 roku. O podjęciu m.in. ww. uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2019 w dniu 26 czerwca 2019 r. Dodatkowo Emitent informuje, że wraz z rejestracją zmian dokonanych uchwałą nr 30/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r. weszły w życie następujące uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r. uchwała nr 31/2019 w sprawie umorzenia akcji własnych oraz uchwała nr 32/2019 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu z tym związanych.
Treść nowych postanowień Statutu Spółki wraz z dodanymi nowymi rozdziałami VIII oraz IX zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w związku z § 78 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
załącznik nr 1 do raportu 14_2019 zarejestrowane zmiany Statutu Spółki.pdfzałącznik nr 1 do raportu 14_2019 zarejestrowane zmiany Statutu Spółki.pdf zarejestrowane zmiany Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-18 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2019-07-18 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.