REKLAMA

IDM SA: Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 26 sierpnia 2021r. oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania punktów planowanego porządku obrad

2021-08-27 09:45
publikacja
2021-08-27 09:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB.9.2021_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 26 sierpnia 2021r. oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania punktów planowanego porządku obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Stosownie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6) oraz 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd IDM S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2021 r.
Ponadto Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od procedowania następujących punktów planowanego porządku obrad, a mianowicie:
- pkt.4 – wybór Komisji Skrutacyjnej – z uwagi na liczbę akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- pkt. 13 - zmiana w składzie Rady Nadzorczej – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej – z uwagi na brak zgłoszonych kandydatur.

Załączniki
Plik Opis
RB.9.2021_uchwały.pdfRB.9.2021_uchwały.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki