REKLAMA

IDM SA: Powołanie osoby zarządzającej na nową kadencję

2022-08-19 13:45
publikacja
2022-08-19 13:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Powołanie osoby zarządzającej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Stosownie do treści § 5. pkt. 5. w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd IDM S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Grzegorza Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

Pan Grzegorz Leszczyński ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od blisko dwudziestu pięciu lat związany jest z IDM S.A., gdzie w 1998 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie pozyskiwania finansowania na prowadzenie działalności gospodarczej, restrukturyzacji, łączenia i przejmowania podmiotów gospodarczych.

Na przestrzeni lat Pan Grzegorz Leszczyński sprawował funkcje w organach zarówno nadzorczych jak i zarządczych kilkudziesięciu spółek prawa handlowego.

Pan Grzegorz Leszczyński sprawuje obecnie funkcje w organach następujących podmiotów:
IDM S.A. – Prezes Zarządu
SPV1 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
CI Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Leszczyński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby w stosunku do działalności wykonywanej u emitenta konkurencyjna.

Pan Grzegorz Leszczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki