2,5650 zł
-2,10% -0,0550 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GIB_30_09_2018_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat niebadane niebadane niebadane niebadane
II. Wynik z tytułu odsetek 468 122 576 134 110 056 135 349
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat -144 078 244 291 -33 873 57 391
IV. Zysk brutto -426 856 285 365 -100 355 67 040
V. Zysk netto -411 999 194 828 -96 862 45 770
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -411 999 194 828 -96 862 45 770
VII. Całkowite dochody za okres -421 870 231 278 -99 182 54 333
VIII. Przepływy pieniężne netto 828 121 106 343 194 693 24 983
IX. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
X. niebadane niebadane
XI. Suma aktywów 23 731 196 23 828 470 5 555 836 5 713 028
XII. Kapitał własny ogółem 1 803 619 2 575 668 422 255 617 533
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 803 619 2 575 668 422 255 617 533
XIV. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 36 710 37 595
XV. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XVI. Współczynnik wypłacalności 9,6% 13,3% 9,6% 13,3%
XVII. Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017
XVIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XIX. Wynik z tytułu odsetek 415 170 455 555 97 607 107 022
XX. Wynik z tytułu prowizji i opłat -237 477 99 568 -55 831 23 391
XXI. Zysk brutto -193 511 181 771 -45 495 42 703
XXII. Zysk netto -162 700 137 355 -38 251 32 268
XXIII. Całkowite dochody za okres -171 325 173 805 -40 279 40 831
XXIV. Przepływy pieniężne netto 790 138 123 120 185 763 28 924
XXV. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XXVI. niebadane niebadane
XXVII. Suma aktywów 24 316 211 24 182 807 5 575 067 5 797 983
XXVIII. Kapitał własny ogółem 1 713 800 2 146 725 392 929 514 691
XXIX. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 35 951 37 595
XXX. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XXXI. Współczynnik wypłacalności (jednostkowy) 11,3% 13,4% 11,3% 13,4%


Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według
następujących zasad:


-Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień 30 września 2018 roku w wysokości 1 EUR =
4,2714 zł oraz na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1 EUR = 4,1709 zł.


-Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9
miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 oraz 2017 roku (odpowiednio 1
EUR= 4,2535 zł i 1 EUR = 4,2566 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GIB 30 09 2018_FINAL.pdfSSF GIB 30 09 2018_FINAL.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-28 Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
2018-11-28 Jaromir Frankowicz Członek Zarządu
2018-11-28 Tomasz Górski Członek Zarządu
2018-11-28 Rafał Grodzicki Członek Zarządu
2018-11-28 Artur Kubiński Członek Zarządu
2018-11-28 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2018-11-28 Piotr Petelewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.