REKLAMA

HUTMEN: Wykluczenie akcji Hutmen S.A. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

2017-04-12 09:48
publikacja
2017-04-12 09:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-12
Skrócona nazwa emitenta
HUTMEN
Temat
Wykluczenie akcji Hutmen S.A. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hutmen S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia 2017 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 362/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Hutmen S.A. Zgodnie z ww. uchwałą, Zarząd Giełdy postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 18 kwietnia 2017 r. akcje Spółki oznaczone kodem „PLHUTMN00017”.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd Spółki umocowany na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2017 r. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. złożył również wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o wycofanie akcji z depozytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-12 Mirosław Buciak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki