REKLAMA

HORNIGOLD: Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna

2021-09-22 08:54
publikacja
2021-09-22 08:54
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za II kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 20/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku, poprzez:

a) podanie prawidłowej wartości wskazanej w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021, tj. pozycji A.II.8 – Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 1 301 236,72 zł,
b) podanie prawidłowej wartości wskazanej w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021, tj. pozycji A.III – Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 7 377 526,00 zł,
c) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, tj. pozycji A.I – Zysk (strata) netto: 2 511 635,64 zł,
d) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, tj. pozycji A.II – Korekty razem: -1 376 811,17 zł,
e) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, tj. pozycji A.II.8 – Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -1 423 398,78 zł,
f) dokonanie drobnej zmiany redakcyjnej, eliminującej oczywistą omyłkę pisarską w Komentarzu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, sytuacji finansowej i wyników osiąganych w danym kwartale”, polegającą na zastąpieniu odwołania do „IV kwartału” odwołaniem do „II kwartału”, tj. okresu objętego przedmiotowym raportem.

Pozostała treść raportu za II kwartał 2021 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210922_085440_0000136653_0000135127.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki