REKLAMA

HORNIGOLD: Korekta raportu za II kwartał 2020 roku (jednostkowego oraz skonsolidowanego)

2020-10-12 06:28
publikacja
2020-10-12 06:28
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za II kwartał 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 19/2020 w dniu 14 sierpnia 2020 roku, poprzez
a)rozszerzenie prezentowanych danych finansowych oraz zamieszczenie tych danych zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 4.1 pkt 1 lit a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
b)zamieszczenie prawidłowych opisów tabel w pkt 3.4. oraz 4.4. opublikowanego raportu za II kwartał 2020 roku (dot. skonsolidowanego oraz jednostkowego rachunku przepływów pie-niężnych);
c)dokonanie aktualizacji danych zawartych w pkt. 1.4 raportu z II kwartał 2020 roku przedstawiającego strukturę akcjonariatu Emitenta,
d)aktualizację tytułu pkt 5 opublikowanego raportu za II kwartał 2020 roku poprzez jego odpowiednie dostosowanie do treści § 5 ust. 4.1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, a także rozszerzenie zamieszczonego w jego treści opisu.

Pozostała treść raportu za II kwartał 2020 roku (jednostkowego i skonsolidowanego) nie uległa zmianie.

Publikacja korekty raportu za II kwartał 2020 roku (jednostkowego i skonsolidowanego) opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 19/2020 w dniu 14 sierpnia 2020 roku wynika z konieczności dostosowania brzmienia opublikowanego przez Emitenta raportu do aktualnej treści Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (w brzmieniu mającym zastosowanie odpowiednio do raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwar-talnych publikowanych począwszy od dnia 1 lipca 2020 r.).

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za II kwartał 2020 roku (jednostkowego i skonsolidowanego).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20201012_062845_0000129648_0000125341.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki