REKLAMA
JUŻ JUTRO

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2023-04-28 20:52
publikacja
2023-04-28 20:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
HSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HSA_Ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody ze sprzedaży 4 386,00 3 922,00 936,00 857,00
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 166,00 116,00 35,00 25,00
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 823,00 -48,00 176,00 -10,00
IV. Przepływy środków pienięznych netto z
działalności oparacyjnej
3 334,00 -795,00 712,00 -174,00
V. Przepływy środków pienięznych z
działalności inwestycyjnej
-7 351,00 1 716,00 -1 568,00 375,00
VI. Przepływy pieniężne z działalnosci finanasowej 4 021,00 -934,00 858,00 -204,00
VII. Aktywa razem 104 685,00 99 052,00 22 321,00 21 536,00
VIII. Kapiatł własny jednostki 100 942,00 94 849,00 21 523,00 20 622,00
IX. Kapitał podstawowy 67 091,00 63 280,00 14 305,00 13 758,00
X. Zobowiązania długoterminowe 941,00 1 218,00 201,00 265,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtmlHSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtml
HSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesHSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades
HSA_Ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtmlHSA_Ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtml
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtmlHSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesHSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades
SzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtmlSzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml
SzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki