REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 18:49
publikacja
2021-04-30 18:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_raportu_rocznego_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_HM_Inwest_S.A._za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_HM_Inwest_S.A._za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_HM_Inwest_20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia__i_Informacja_Zarzadu_do_raportu_rocznego_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_do_raportu_rocznego_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Aktywa trwałe 64 371 785 42 235 348 13 948 987 9 917 893
II. Zapasy 40 308 934 46 426 262 8 734 709 10 902 022
III. Należności krótkoterminowe 1 409 895 5 229 077 305 516 1 227 915
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 342 438 1 891 410 290 898 444 149
V. Kapitał własny 51 237 029 39 519 767 11 102 763 9 280 208
VI. Zobowiązania długoterminowe 36 276 456 36 567 332 7 860 895 8 586 904
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 682 963 23 446 089 4 265 182 5 505 715
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 33 265 003 4 147 033 7 434 849 964 023
IX. Zysk przed opodatkowaniem 12 243 806 11 601 701 2 736 535 2 696 941
X. Zysk netto 11 717 262 10 387 342 2 618 851 2 414 650
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do raportu rocznego za rok 2020.pdfList Prezesa do raportu rocznego za rok 2020.pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe HM Inwest S.A. za rok 2020.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe HM Inwest S.A. za rok 2020.pdf
Sprawozdanie z działalności HM Inwest S.A. za rok 2020.pdfSprawozdanie z działalności HM Inwest S.A. za rok 2020.pdf
Sprawozdanie z badania SF HM Inwest 20.pdfSprawozdanie z badania SF HM Inwest 20.pdf
Oświadczenia i Informacja Zarządu do raportu rocznego za rok 2020.pdfOświadczenia i Informacja Zarządu do raportu rocznego za rok 2020.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2020.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej do raportu rocznego za rok 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej do raportu rocznego za rok 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 ANNA ZAWADKA GŁÓWNA KSIĘGOWA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki