REKLAMA

HELIO S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej

2022-12-16 14:56
publikacja
2022-12-16 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_18-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka HELIO S.A., działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 16.12.2022 roku powołało w skład Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji Pana Jerzego Kołpaka. Powołanie miało na celu uzupełnienie i wzmocnienie składu Rady Nadzorczej, oraz zapewnienie jej płynnego funkcjonowania w długim horyzoncie czasowym. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_18-z1.pdfRB_2022_18-z1.pdf Informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki