0,1000 zł
1,01% 0,0010 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_jednostkowe_sprawozadnie_finansowe_Harper_Hygienics_Q3.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Harper_Hygienics_Q3.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. przychody ze sprzedaży 185 651 198 048 44 098 46 931
II. zysk brutto na sprzedaży 40 426 35 604 9 602 8 437
III. zysk / (strata) na działalności operacyjnej -316 215 -75 51
IV. zysk / (strata) brutto -5 761 2 200 -1 368 521
V. zysk / (strata) netto -7 468 2 950 -1 774 699
VI. EBITDA 6 843 8 793 1 625 2 084
AKTYWA
VII. aktywa trwałe 165 722 169 041 38 540 40 529
VIII. aktywa obrotowe 65 222 79 606 15 168 19 086
IX. aktywa razem 230 944 248 646 53 708 59 615
PASYWA
X. kapitał własny 64 865 75 989 15 085 18 219
XI. zobowiązania długoterminowe 41 746 41 984 9 708 10 066
XII. zobowiązania krótkoterminowe 124 332 130 674 28 914 31 330
XIII. pasywa razem 230 944 248 646 53 708 59 615
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone jednostkowe sprawozadnie finansowe Harper Hygienics Q3.2018.pdfSkrócone jednostkowe sprawozadnie finansowe Harper Hygienics Q3.2018.pdf Skrócone jednostkowe sprawozadnie finansowe Harper Hygienics Q3.2018
Raport Harper Hygienics Q3.2018.pdfRaport Harper Hygienics Q3.2018.pdf Raport Harper Hygienics Q3.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-25 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2019-02-25 Andrzej Kowalski Członek Zarządu
2019-02-25 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

  • Scalenie akcji w stosunku 10:1.

  • Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

  • Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.