GetBack zaktualizował informację o wykonaniu planu restrukturyzacji

2019-12-02 20:18
publikacja
2019-12-02 20:18
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

GetBack złożył w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu informację o realizacji planu restrukturyzacji - podała spółka w komunikacie. W ocenie zarządu GetBack, informacje te uprawdopodobniają realizację postępowania układowego.

"W efekcie powyższych działań prognozowana rezerwa wykonania układu stanowiąca nadwyżkę wpływów z działalności operacyjnej, dezinwestycji oraz roszczeń nad kosztami oraz spłatą wierzycieli pozaukładowych oraz układowych wzrosła o 24,7 mln zł w stosunku do zakładanej w pierwotnym planie restrukturyzacji" - napisano w komunikacie.

Plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków wygenerowana przez spółkę w trakcie realizacji układu zostanie wykorzystana w następujący sposób: kwota 25 mln zł zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat, a pozostałe środki będą stanowić rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w planie.

W dokumencie wskazano m.in., że transakcja sprzedaży części aktywów firmie Hoist Finance pozwoliła na spłatę 240,5 mln zł zobowiązań zabezpieczonych na portfelach wierzytelności przy jednoczesnym wygenerowaniu 116 mln zł wpływów z powyższej transakcji. GetBack wycofał się z dalszej planów sprzedaży aktywów i zamierza kontynuować działalność windykacyjną w oparciu o posiadany portfel wierzytelności, ze względu na brak korzystnych ofert zakupu tych aktywów.

Podano również, że spółka zredukowała miesięczne koszty działalności z ponad 17 mln w maju 2018 r. do poziomu 7 mln zł obecnie, co stanowi wynik o 20 proc. lepszy niż zakładał pierwotny plan restrukturyzacji.

Złożony w Sądzie dokument zawiera ponadto nowe prognozy odzysków oraz kosztów działalności windykacyjnej, uwzględniające m.in. wyniki zakończonego procesu audytu jednostkowych sprawozdań finansowych GetBack za rok 2018 opublikowanych 7 listopada 2019 r. W raporcie bieżącym spółka nie opublikowała tych prognoz.

W komunikacie poinformowano, że efekty negocjacji z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych skutkowały wyższym, dodatkowym poziomem redukcji w stosunku do pierwotnego planu restrukturyzacji. Ustalenie te uwzględniają m.in. spłatę wierzycieli zobowiązań zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy GetBack oraz spółek zależnych na kwotę 75,9 mln zł. Negocjacje z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych, wierzycielami funduszy oraz spółek zależnych, skutkowały łącznym poziomem redukcji tych zobowiązań o 137,2 mln zł.

Spółce do spłaty w ramach układu pozostanie 245,7 mln zł zobowiązań zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych i 604,6 mln zł zobowiązań układowych (po redukcji).

GetBack w trakcie dalszej realizacji układu zakłada wykorzystanie obecnego poziom nadwyżek pieniężnych w łącznej kwocie 210,5 mln zł (znajdujących się przede wszystkim w posiadaniu funduszy spółki), stanowiących dochody z bieżącej działalności. Spółka planuje ponadto wygenerować 623,8 mln zł nadwyżki finansowej z windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy GetBack (wartość tych portfeli wynosi wg stanu na 30 listopada 2019 r. wynosi 609,7 mln zł) oraz wypracować dalsze przychody w zakresie realizacji roszczeń na poziomie 95,6 mln zł.

Wrocławski sąd zatwierdził w czerwcu zawarcie układu spółki GetBack z wierzycielami.

Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki