REKLAMA

Generali TU najdynamiczniejsze w I połowie 2007 r.

2007-09-18 07:00
publikacja
2007-09-18 07:00
W połowie września na łamach „Gazety Finansowej” opublikowany został ranking 100 największych instytucji finansowych w Polsce po I połowie 2007 r. W wielu podrankingach zestawienia wysoko uplasowała się ubezpieczeniowa Grupa Generali, a jej towarzystwo ubezpieczeń majątkowych – Generali TU – uznane zostało za najbardziej dynamiczne w Polsce pod względem przychodów.
Ranking „100 największych instytucji finansowych w Polsce” opublikowany na łamach „Gazety Finansowej” z 14 września br. przygotowany został na podstawie analiz przygotowanych przez Centrum Badań Społeczno Finansowych (CBSF). Ranking podsumowuje wyniki finansowe największych w Polsce banków, towarzystw ubezpieczeniowych, PTE, domów maklerskich i firm leasingowych.

Generali TU – spółka działająca na rynku ubezpieczeń majątkowych – została uznana za najlepszego ubezpieczyciela majątkowego pod względem dynamiki przychodów w I półroczu 2007 r. Jej ubezpieczeniowa składka brutto, przypisana w pierwszych 6 miesiącach 2007 r. wyniosła 192,4 mln zł. To aż o 63% więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Tak szybki rozwój uczynił Generali TU najdynamiczniej rozwijającym się spółką wśród największych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce.

„Cieszy mnie że w I połowie br. kontynuowaliśmy tak szybkie tempo rozwoju działalności. To wynik naszych działań strategicznych, które rozpoczęliśmy w momencie przekroczenia progu rentowności w Polsce przed 2 laty i konsekwentnie wdrażaliśmy w roku ubiegłym. Celem naszej strategii jest wykorzystanie dużego potencjału, jaki drzemie w spółkach Grupy Generali. Podejmowanie nowych inicjatyw organizacyjnych, dynamiczna rozbudowa oferty produktowej, efektywna mobilizacja sił sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej przekładają się już teraz na dobre wyniki półroczne. Wszystko to pozwala mi z optymizmem patrzeć również na drugą połowę bieżącego roku. Chcemy znacząco poprawić wyniki roczne z 2006r., kiedy skonsolidowany zysk całej Grupy Generali wyniósł 12 mln zł, a przypis składki ponad 730 mln zł. Kontynuując tak dobre jak w I połowie br. trendy sprzedażowe chciałbym abyśmy do końca roku zbliżyli się do poziomu 1 mld zł pozyskanych składek ubezpieczeniowych i co najmniej 3-krotnie poprawili wyniki finansowe z roku 2006 r.”– mówi Erich Fischer, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Generali TU – struktura wyników po 2 kwartałach 2007 r.

Spółka Generali TU najwyższą dynamikę przyrostu biznesu (o 102%) uzyskała w I połowie br. w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Przypis składki w tym obszarze wzrósł z 49,7 do 100,7 mln zł. Wynik ten jest szczególnie wart podkreślenia biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, które – wg danych za I kwartał 2007 r. – wykazały wzrost w tym segmencie rynku w Polsce na poziomie 7%. Na rezultat ten składają się zarówno wzrosty sprzedaży z sieci dealerów samochodowych (Generali Auto Program), jak również bardzo dobrze rozwijająca się sprzedaż we współpracy z własnymi sieciami sprzedaży. Co ważne najwyższą dynamikę zaobserwowano w obszarze ubezpieczeń AutoCasco (wzrost rok do roku o 121%), co jest m.in. wynikiem sukcesu nowej oferty AC Generali, wprowadzającej nową jakość oferty w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych (odszkodowanie, dla szkód do 3 tys. zł, wypłacane w ciągu 48 godzin w formie zasilenia karty płatniczej).

Również pozostałe linie biznesu ubezpieczeń majątkowych rozwijały się szybciej niż rynek: składka przypisana brutto wzrosła o 34%, z 68,6 mln zł do 91,7 mln zł. We wszystkich liniach biznesu majątkowego Generali mogło pochwalić się na koniec I półrocza br. dwucyfrowymi wzrostami w % (poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które rosły jeszcze bardziej dynamicznie), podczas gdy wzrosty rynkowe po I kwartale br. wynosiły ok. 6%.

Ogółem składka przypisana brutto Generali TU wzrosła w I połowie 2007 r. do 192,4 mln zł, tj. o 62,6% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2006 r.

Generali TU / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki