REKLAMA
APOGEUM IV FALI

GUS: sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła 4,6 proc. rdr

2016-11-25 12:17
publikacja
2016-11-25 12:17

W październiku 2016 r sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 4,6 proc. wobec wzrostu o 6,3 proc. przed miesiącem i o 3,6 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

fot. dolgachov / / YAY Foto

Od stycznia do października br. sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem o 5,5 proc.

GUS wyliczył, że sprzedaż hurtowa w październiku br. była o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych zwiększyła się o 2,1 proc. W okresie styczeń-październik br. sprzedaż hurtowa w skali roku wzrosła o 4,9 proc., w tym w przedsiębiorstwach hurtowych o 2,3 proc.

Firmy prowadzące działalność związaną z naprawą pojazdów samochodowych od stycznia do września br. zwiększyły nakłady inwestycyjne o 2,8 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,5 proc.

Zwiększyła się liczba nowo rozpoczętych inwestycji (o 15,6 proc.), a ich wartość kosztorysowa była o 67,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

Lepsze wyniki finansowe banków i firm w pierwszych trzech kwartałach

Wyniki finansowe sektora bankowego oraz przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień br. były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ub. roku - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny w ramach informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej w październiku br.

Według GUS wynik działalności bankowej był o 9,5 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł 45,4 mld zł. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8,7 proc., do 28,3 mld zł, a wynik z tytułu prowizji spadł o 5,6 proc. i ukształtował się na poziomie 9,5 mld zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 13,8 proc. i wyniosły 23,8 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 50,1 proc., tj. 11,9 mld zł (wzrost o 5,0 proc.) - podał urząd. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się w skali roku o 5,5 proc., do 14,8 mld zł.

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł w przypadku sektora bankowego 3,4 mld zł, tj. o 26,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

W przypadku przedsiębiorstw przychody z całokształtu działalności w okresie styczeń-wrzesień br. były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ub. roku o 2,9 proc., natomiast koszty ich uzyskania wzrosły o 2,1 proc. "W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,4 proc. do 94,6 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 2,8 proc." - poinformował GUS.

Wzrosło w październiku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 4259,37 zł i było wyższe niż w październiku 2015 r. o 3,6 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

GUS przypomniał, że wynagrodzenie to we wrześniu br. wzrosło o 3,9 proc., a przed rokiem o 3,3 proc.

Z kolei w okresie styczeńpaździernik br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4236,85 zł i było o 4,0 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 3,5 proc. przed rokiem) - dodał GUS.

Wzrost płac w październiku, według urzędu, obserwowano w większości sekcji, m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,7 proc.) oraz budownictwie (o 4,3 proc.). Niższe niż w październiku ub. roku były natomiast przeciętne płace w górnictwie i wydobywaniu (o 7,4 proc., na co wpłynęło przesunięcie terminu wypłat nagród w tej sekcji) - zaznaczył GUS.

Od stycznia do września eksport wzrósł o 5,8 proc. rdr

Od stycznia do września eksport wzrósł o 5,8 proc. do 586,3 mld zł wobec analogicznego okresu przed rokiem, a import o 3,9 proc. do 568,4 mld zł - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 6,1 proc. do 467,7 mld zł, a import z tych krajów zwiększył się o 6 proc. do 347,8 mld zł. Wyższe niż przed rokiem dodatnie saldo wymiany ukształtowało się na poziomie 119,9 mld zł (po trzech kwartałach ub. roku było to 112,9 mld zł).

Jak podał GUS, wartość obrotów z Niemcami wzrosła, w porównaniu z okresem trzech kwartałów ub. roku, w eksporcie o 6,8 proc. do 160,6 mld zł, a w imporcie o 8,0 proc. do 134,3 mld zł. "Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 26,3 mld zł (wobec 26,0 mld zł przed rokiem). Udział Niemiec w obrotach ogółem zwiększył się w skali roku: w eksporcie o 0,3 p.proc. do 27,4 proc., a w imporcie o 0,9 p.proc. do 23,6 proc." - poinformował Urząd.

W obrotach z Rosją, w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień ub. roku, eksport zwiększył się o 5 proc. do 16,7 mld zł, natomiast import był niższy o 20,7 proc. i wyniósł 32,9 mld zł.

Rosja przesunęła się z siódmego miejsca przed rokiem na ósme na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie, a w imporcie pozostała na trzeciej pozycji.

Produkcja budowlano-montażowa niższa niż przed rokiem

W październiku produkcja budowlano-montażowa była o 20,1 proc. niższa niż przed rokiem -wobec spadku odpowiednio o 15,3 proc. we wrześniu br. i o 5,2 proc. w październiku ub. roku - poinformował w piątek GUS.

Jednocześnie, jak podał GUS, przedsiębiorstwa budowlane w okresie styczeńwrzesień br. wykazały wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku wyniki finansowe - brutto (3,3 mld zł wobec 2,7 mld zł) oraz netto (2,8 mld zł wobec 2,2 mld zł).

Z kolei według GUS nakłady inwestycyjne w budownictwie w okresie styczeńwrzesień br. były o 19,2 proc. niższe niż w okresie trzech kwartałów ub. roku (po znacznym wzroście przed rokiem - o 52,5 proc.).

Liczba oddanych mieszkań mniejsza niż przed rokiem

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w październiku była mniejsza niż przed rokiem - poinformował w piątek GUS.

Jak podał GUS, według wstępnych danych w październiku br. oddano do użytkowania 14,7 tys. mieszkań, tj. o 1,8 proc. mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,6 proc.).

"Obniżyła się liczba mieszkań oddanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 4,7 proc. do 7,2 tys.) oraz indywidualnym (o 1,5 proc. do 6,5 tys.). Mniej niż przed rokiem mieszkań przekazano do użytkowania także w budownictwie komunalnym (211 wobec 309). Więcej mieszkań oddano natomiast w budownictwie społecznym czynszowym (341 wobec 165 przed rokiem), spółdzielczym (272 wobec 186) i zakładowym (150 wobec 132)" - głosi komunikat urzędu.

Z kolei w okresie styczeń-październik br., według GUS, oddano do użytkowania łącznie 127,0 tys. mieszkań, tj. o 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 1,2 proc.).

W październiku wyższe renty i emerytury

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w październiku br. była o 1,4 proc. większa niż przed rokiem i wyniosła 2096,75 zł - podał w piątek GUS.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w październiku br. ukształtowała się na poziomie 1197,43 zł i wzrosła w skali roku o 0,1 proc. - dodał GUS.

Jak poinformował GUS, w okresie styczeńpaździernik br. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ukształtowała się na poziomie 2084,36 zł, tj. wzrosła w skali roku o 1,9 proc. "Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta brutto w systemie pracowniczym w październiku br. była wyższa niż przed rokiem o 1,8 proc., natomiast w okresie dziesięciu miesięcy br. zwiększyła się odpowiednio o 2,5 proc." - poinformował urząd.

Z kolei emerytury i renta brutto rolników indywidualnych rolników w okresie styczeńpaździernik br. wyniosła 1184,60 zł, tj. o 0,3 proc. więcej niż przed rokiem. GUS poinformował również, że siła nabywcza przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto rolników indywidualnych w październiku br. była wyższa w skali roku o 0,5 proc., natomiast w okresie dziesięciu miesięcy br. wyższa odpowiednio o 0,9 proc.

(PAP)

drag/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
~zydozerca
Jakim cudem,skoro nie były normalnie waloryzowane w 2016 bo rzucono jednorazowy ochłap w wys. max 400 zł na waciki najbiedniejszym + 2 zł na otarcie łez ?
Wzrosły jedynie dochody mafii rządzącej i zadłużenie kraju .
Przestańcie fałszować statystyki i publikować dezinformacje,PiS i tak tonie z powodu własnej
Jakim cudem,skoro nie były normalnie waloryzowane w 2016 bo rzucono jednorazowy ochłap w wys. max 400 zł na waciki najbiedniejszym + 2 zł na otarcie łez ?
Wzrosły jedynie dochody mafii rządzącej i zadłużenie kraju .
Przestańcie fałszować statystyki i publikować dezinformacje,PiS i tak tonie z powodu własnej nieudolności,pazerności i braku asertywności
~łoł
"Zwiększyła się liczba nowo rozpoczętych inwestycji (o 15,6 proc.), a ich wartość kosztorysowa była o 67,6 proc. wyższa niż przed rokiem"
~Polak
Mi się nic nie polepszyło dalej bez roboty i bez kasy = syf
~kp
godnie żyć? zobaczymy za 2 lata.
~Magda
Dziękujemy Pani premier za to, że wreszcie polskie rodziny mogą godnie żyć.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki