REKLAMA

GTC miał w III kw. 71,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu

2016-11-28 07:12
publikacja
2016-11-28 07:12

GTC miał w trzecim kwartale 2016 r. 71,4 mln euro zysku netto wobec ok. 10,4 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał, że zysk netto wyniesie 66,3 mln euro. W okresie I-III kwartał 2016 r. spółka zanotowała ponad 106 mln euro zysku.

fot. / / Materiały dla mediów

Na zysk netto spółki w I-III kwartale 2016 r. korzystny wpływ miało połączenie GTC SA z holenderskimi podmiotami.

"Bezgotówkowe rozwiązanie rezerwy podatkowej wyniosło 36 mln euro przez 9 miesięcy 2016 r. i było głównie rezultatem fuzji GTC SA z GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. i GTC RH B.V., która odwróciła przejściowe różnice podatkowe, związane z denominowanymi pożyczkami udzielonymi w euro GTC RH B.V. przez GTC SA" - podała spółka.

Zysk operacyjny GTC wzrósł w III kwartale 2016 r. do 33,2 mln euro z 15,4 mln euro i okazał się lepszy od oczekiwań rynkowych na poziomie 30,7 mln euro. Po trzech kwartałach EBIT wyniósł 92,6 mln euro wobec 47,9 mln euro przed rokiem.

Przychody GTC w III kwartale 2016 r. były zgodne z konsensusem - wyniosły ok. 30 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 25,9 mln euro. W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. obroty zwiększyły się do 85,2 mln euro z 78,8 mln euro przed rokiem, głównie w wyniku zakupu nieruchomości Duna Tower, Pixel, Premium Plaza i Premium Point, Sterlinga Business Center oraz Neptun Office Center.

Zysk z aktualizacji wartości aktywów w III kwartale wyniósł ok. 15,3 mln euro, a od początku roku sięgnął 39,4 mln euro. Jak podała spółka, odzwierciedla to postępy w budowie projektów Galerii Północnej, University Business Park B i FortyOne II, jak również zyski z aktualizacji wartości Galerii Jurajskiej i Galleria Burgas, które odnotowały poprawę wyników operacyjnych.

Koszty finansowe netto spadły po dziewięciu miesiącach 2016 r. do 20 mln euro z 22 mln euro rok wcześniej.

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO) wzrosły w tym czasie do 33 mln euro z 29 mln.

Zobowiązania finansowe na koniec września 2016 r. wyniosły 827 mln euro wobec 717 mln euro na koniec grudnia 2015 r.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45 proc. na dzień 30 września 2016 r. w porównaniu do 39 proc. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty spadły do 107 mln euro na koniec września 2016 r. z 169 mln euro na koniec grudnia 2015 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki GTC w III kwartale 2016 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów (dane w mln euro):

3Q2016    wyniki  kons. różnica   r/r   q/q YTD2016   rdr

Przychody 30,1 29,9 0,6% 16,1% 7,5% 85,2 8,1% EBIT 33,2 30,7 8,0% 114,8% -3,3% 92,6 93,5% Zysk netto 71,4 66,3 7,6% 583,4% 279,8% 106,6 533,3%

marża EBIT 110,1% 103,5% 6,67 50,62 -12,35 108,76% 47,97 marża netto 237,2% 223,6% 13,60 196,88 170,02 125,19% 103,82

Wartość portfela nieruchomości GTC na koniec września 2016 r. wyniosła 1.544 mln euro wobec 1.324 mln euro na koniec grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupów, inwestycji w nieruchomości w budowie, a także z zysku z aktualizacji wyceny.

Całkowita wartość inwestycji spółki wyniosła w ciągu trzech kwartałów 2016 r. 221 mln euro z czego 152 mln euro stanowią zakupy budynków.

"(...) Nabycie w ciągu ostatnich 9 miesięcy kilku nowych generujących przychody nieruchomości biurowych przyczynia się do wzrostu naszego przychodu operacyjnego i dodatkowo wzmocni wyniki w kolejnych kwartałach. GTC posiada ponad 106.000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w budowie, które znacząco wpłyną na wartość naszego portfolio w 2017 r. Dodatkowo prawie 200.000 m kw. przestrzeni biurowej i handlowej, które znajduje się w fazie planowania, gwarantuje stały wzrost przez kolejne 3 lata. Z naszą silną pozycją gotówkową, jesteśmy gotowi do kolejnych przejęć na naszych kluczowych rynkach" - powiedział, cytowany w komunikacie, Thomas Kurzmann, prezes GTC.

Spółka poinformowała, że sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową została zakończona, z kolei sprzedaż gruntów jest obecnie realizowana. Całkowita wartość transakcji wyniosła w ciągu dziewięciu miesięcy 2016 r. 29 mln euro. (PAP)

jow/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki