GRUPAONET: Informacja o wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

2006-10-11 17:02
publikacja
2006-10-11 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 70 / 2006
Data sporządzenia: 2006-10-11
Skrócona nazwa emitenta
GRUPAONET
Temat
Informacja o wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. ("Spółka"), w związku z §5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, w uzupełnieniu do informacji przekazanych w raportach bieżących nr 44/2006, 53/2006 i 63/2006, informuje że w okresie od 1 września do 30 września 2006 r., osoby uprawnione wykonały prawo do objęcia łącznie 2.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 1 zł każda.

Kapitał zakładowy Spółki, z uwzględnieniem wszystkich wyemitowanych i opłaconych do dnia 30 września 2006 r. akcji Spółki, wynosił łącznie 8.049.073 zł i dzielił się na 8.049.073 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, które łącznie uprawniają do oddawania 8.049.073 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki niezwłocznie zgłosi do sądu rejestrowego wykaz akcji objętych w tym okresie celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-10-11 Jan Łukasz Wejchert Prezes Zarządu
2006-10-11 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki