REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji K&K HERBAL POLAND SA

2017-01-09 19:20
publikacja
2017-01-09 19:20

Uchwała Nr 19/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 12 stycznia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 stycznia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLKKHRB00011";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KKHERBAL" i oznaczeniem "KKH".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki