REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji K&K HERBAL POLAND SA

2017-01-09 19:20
publikacja
2017-01-09 19:20

Uchwała Nr 19/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 12 stycznia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 stycznia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLKKHRB00011";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KKHERBAL" i oznaczeniem "KKH".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki