REKLAMA

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EXCELLENCE S.A.

2018-01-31 19:16
publikacja
2018-01-31 19:16

Uchwała Nr 86/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EXCELLENCE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 5 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

5.520.550 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki

EXCELLENCE S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 5 lutego 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEXCLN00016";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EXCELLENC" i oznaczeniem "EXC".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki