7,3400 zł
0,00% 0,0000 zł
Gobarto SA (GOB)

Gobarto S.A. – pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-18
Skrócona nazwa emitenta
GOBARTO SA
Temat
Gobarto S.A. – pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną od niego, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako Spółką Przejmowaną.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem udziałów własnych).

W wyniku połączenia Spółka, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Ksh, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 11 kwietnia 2019 roku i udostępnionym na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl, począwszy od dnia niniejszego zawiadomienia tj. od 18 kwietnia 2019 roku, przez okres co najmniej miesiąca przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zgodnie z art. 395 § 1 Ksh, odbędzie się w ustawowym terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego tj. do dnia 30 czerwca 2019 roku, a przedmiotem którego będzie między innymi podjęcie uchwały w sprawie połączenia. O wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-18 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2019-04-18 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.