REKLAMA
PIT 2023

GOBARTO SA: GOBARTO S.A. – nabycie udziałów

2023-09-27 13:15
publikacja
2023-09-27 13:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-27
Skrócona nazwa emitenta
GOBARTO SA
Temat
GOBARTO S.A. – nabycie udziałów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2023 z dnia 5 maja 2023 roku oraz nr 34/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku, Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informację poufną o nabyciu 100% udziałów w Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz 100% udziałów w Franko Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku za łączną cenę 30 358 000 (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) zł, finalizując działania akwizycyjne na polu dystrybucji określone we wcześniejszych, wyżej wskazanych, raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-27 Marcin Śliwiński Prezes Zazrądu
2023-09-27 Rafał Oleszak Wiceprezes Zazrądu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki