REKLAMA

GLOBALWORTH POLAND: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz zawieszenie obrotu akcjami Globalworth Poland Real Estate N.V.

2019-09-25 21:38
publikacja
2019-09-25 21:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-25
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz zawieszenie obrotu akcjami Globalworth Poland Real Estate N.V.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka”) informuje, że powziął informacją o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) uchwały Nr 1008/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki („Uchwała”).
Zgodnie z Uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (tj. zniesienia dematerializacji akcji), której była mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019 z dnia 24 września 2019 r., Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 29 września 2019 r. wszystkie akcje Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "NL0012235980".
Dodatkowo, zgodnie z Uchwałą notowanie obrotu akcjami Spółki zostanie zawieszone począwszy od dnia 26 września 2019 r. Od tej daty zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resolution of the Board of the Warsaw Stock Exchange regarding the
delisting of the shares in Globalworth Poland Real Estate N.V. from
trading on the regulated market operated by the WSE and suspension of
trading in its shares

The Board of Directors of Globalworth Poland Real Estate N.V. (the
“Company”) hereby announces that today it became aware of
the adoption by the Board of the Warsaw Stock Exchange (Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) (the “WSE”)
of a resolution No. 1008/2019 dated 25 September 2019 regarding the
delisting of the Company’s shares from trading on the regulated market
operated by the WSE (the “Resolution”).


According to the Resolution, in relation to the decision of the
Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego)
regarding the granting of approval for the conversion of the shares in
the Company into physical form (rematerialisation of the shares),
referred to in the Company’s current report No. 20/2019, dated 24
September 2019, the Board of the WSE decided to delist all of the
Company’s shares, registered with the Polish National Deposit for
Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)
under the code "NL0012235980", from trading on the regulated market
operated by the WSE from 29 September 2019.


Moreover, according to the Resolution trading in the Company’s
shares will be suspended starting from 26 September 2019. Starting from
such no orders will be accepted in relation to the Company’s shares.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 Rafał Pomorski CFO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki