REKLAMA

GETIN NOBLE BANK S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 09:19
publikacja
2022-09-30 09:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. TAB 1 Raport o rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności określonych w art. 70 ust. 2 ustawy

3. TAB 2 Raport o istotnym naruszeniu zasad świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy

4. TAB 3 Raport o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy

5. TAB 4 Raport o zamiarze ograniczenia działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy

6. TAB 5 Raport o faktycznym ograniczeniu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy

7. TAB 6 Raport o zamiarze rezygnacji z działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy

8. TAB 7 Raport o faktycznym zaprzestaniu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy

9. TAB 8a Raport o zawarciu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana

10. TAB 8b Raport o rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana

11. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

STRONA TYTUŁOWA    >>>

treść określona w § 93 Rozporządzenia
Raport o rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności określonych w art. 70 ust. 2 ustawy
1 2 3
Lp. Data Wskazanie czynności, jakie zostały podjęte w ramach działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy
2022-09-30 Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A. BFG wydał w dniu 29 września 2022 r. decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble, umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Getin Noble z dniem doręczenia Decyzji
tj. 30 września 2022 r.

treść określona w § 94 Rozporządzenia
Raport o istotnym naruszeniu zasad świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy
1 2 3 4
Data naruszenia Data wykrycia naruszenia Opis istoty naruszenia Rodzaj działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia

treść określona w § 95 Rozporządzenia
Raport o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy
1
Kopia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy

treść określona w § 96 Rozporządzenia
Raport o zamiarze ograniczenia działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy
1 2
Data ograniczenia działalności Opis (opcjonalny)

treść określona w § 97 Rozporządzenia
Raport o faktycznym ograniczeniu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy
1 2
Data ograniczenia działalności Opis zaprzestanej działalności

treść określona w § 98 Rozporządzenia
Raport o zamiarze rezygnacji z działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy
1 2
Data rezygnacji z działalności Opis rezygnacji z działalności

treść określona w § 99 Rozporządzenia
Raport o faktycznym zaprzestaniu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy
1 2
Data faktycznego zaprzestania działalności Opis (opcjonalny)

treść określona w § 100 Rozporządzenia
Raport o zawarciu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana
1 2 3
Raport o zawarciu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana Data zawarcia umowy Rodzaj umowy
Imię Nazwisko

treść określona w § 100 Rozporządzenia
Raport o rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana
1 2 3 4 5 6
Raport o zawarciu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana Data zawarcia umowy Rodzaj umowy Tryb rozwiązania umowy Przyczyna rozwiązania umowy Strona inicjująca rozwiązanie umowy (podać imię i nazwisko jeżeli jest to osoba fizyczna)
Imię Nazwisko

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH
Miejsce Warszawa i data sporządzenia sprawozdania 2022-09-30
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Telefon E-mail Podpis
Sprawozdanie sporządził:
2022-09-30 Paweł Małolepszy Administrator
Sprawozdanie akceptował:
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki