3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._List_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_GetBack_S.A._w_restrukturyzacji_za_rok_obrotowy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_GetBack_S.A._w_restrukturyzacji_za_rok_obrotowy_2018_zawierajace_oswiadczenie_o_inf._niefinansowych_oraz_stosowaniu_DPSN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Oswiadczenie_Zarzadu_dot._JSF_2018_oraz_SD_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_JSF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8._Stanowisko_Zarzadu_dot._opinii_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9._Oswiadczenie_RN_-_opinia_do_st._Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10._Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
11._Oswiadczenie_RN_ws._Oceny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
12._Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody, w tym: (343 604) (945 123) (80 527) (222 660)
II. - przychody z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności 57 409 59 440 13 454 14 003
III. Zysk (strata) ze sprzedaży (510 456) (1 204 543) (119 631) (283 776)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (659 386) (1 630 456) (154 534) (384 116)
V. Zysk (strata) brutto (1 094 977) (1 799 418) (256 620) (423 921)
VI. Zysk (strata) netto (1 101 339) (1 803 826) (258 111) (424 960)
VII. Amortyzacja (12 598) (18 037) (2 952) (4 249)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (204 007) (438 318) mm (103 262)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (146 371) (1 009 412) (34 304) (237 805)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 264 468 1 515 596 61 981 357 056
XI. Przepływy pieniężne netto razem (85 910) 67 866 (20 134) 15 988
XII. Aktywa trwałe 523 729 927 742 121 797 222 432
XIII. XIII. Inwestycje długoterminowe 512 741 858 273 119 242 205 776
XIV. Należności krótkoterminowe 165 967 174 783 38 597 41 905
XV. Inwestycje krótkoterminowe 32 952 27 933 7 663 6 697
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 567 91 477 1 295 21 932
XVII. Kapitał własny (2 244 970) (1 143 631) (522 086) (274 193)
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 209 589 116 281 141 244
XIX. Zobowiązania układowe 2 676 137 622 357
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 136 197 1 708 967 31 674 409 736
XXI. Rezerwy 160 488 69 377 37 323 16 634


Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje jednostkowego
rocznego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy - według
średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2018 – 4,3000
oraz na dzień 29.12.2017 - 4,1709;


•poszczególne pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania z zysków lub
strat oraz rocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku – według kursu
średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie;
odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669, od
1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. List Zarządu.pdf1. List Zarządu.pdf List Zarządu
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.pdf2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 zawierajace oświadczenie o inf. niefinansowych oraz stosowaniu DPSN.pdf3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 zawierajace oświadczenie o inf. niefinansowych oraz stosowaniu DPSN.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 zawierajace oświadczenie o inf. niefinansowych oraz stosowaniu DPSN
4. Oświadczenie Zarządu dot. JSF 2018 oraz SD 2018.pdf4. Oświadczenie Zarządu dot. JSF 2018 oraz SD 2018.pdf Oświadczenie Zarządu dot. JSF 2018 oraz SD 2018
5. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf5. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
6. Oświadczenie RN dot. KA.pdf6. Oświadczenie RN dot. KA.pdf Oświadczenie RN dot. KA
7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF 2018.pdf7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF 2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF 2018
8. Stanowisko Zarządu dot. opinii biegłego rewidenta.pdf8. Stanowisko Zarządu dot. opinii biegłego rewidenta.pdf Stanowisko Zarządu dot. opinii biegłego rewidenta
9. Oświadczenie RN - opinia do st. Zarządu.pdf9. Oświadczenie RN - opinia do st. Zarządu.pdf Oświadczenie RN - opinia do st. Zarządu
10. Oświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf10. Oświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej
11. Oświadczenie RN ws. Oceny.pdf11. Oświadczenie RN ws. Oceny.pdf Oświadczenie RN ws. Oceny
12. Sprawozdanie RN z działalności.pdf12. Sprawozdanie RN z działalności.pdf Sprawozdanie RN z działalności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu
2019-11-07 Przemysław Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
2019-11-07 Tomasz Strama Wiceprezes Zarządu
2019-11-07 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.