REKLAMA

FLUID S.A.: Raport Bieżący – Informacja poufna

2020-03-01 18:04
publikacja
2020-03-01 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-01
Skrócona nazwa emitenta
FLUID S.A.
Temat
Raport Bieżący – Informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 4/2020, informuje, iż w dniu 1 marca 2020 roku wystąpił do Tymczasowego Nadzorcy Sądowego o akceptację Umowy z Agrosystemy sp. z o.o.

Tymczasowy Nadzorca Sądowy ustanowiony został w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek Spółki w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz postępowania o stwierdzenie upadłości Spółki wszczętym na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o których Emitent informował w raportach odpowiednio: 1/2020 oraz 34/2019).

Umowa reguluje podstawowe warunki współpracy w zakresie odbioru biowęgla z Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie oraz z kolejnych instalacji wybudowanych w oparciu o rozwiązania technologiczne stanowiące własność Emitenta.

Umowa przewiduje odbiór biowęgla na średnim poziomie 60 ton w skali miesiąca oraz 6 000 ton w 2021 roku.
Umowa przewiduje jej wejście w życie w przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z Umowy oraz potencjalnych realizacji Umów sprzedaży Zakładów Odzysku Energii z których w ramach niniejszej Umowy będzie odbierany biowęgiel.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-01 Jan Gładki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki