REKLAMA

FLUID: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

2018-01-25 21:11
publikacja
2018-01-25 21:11
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w związku z wykonaniem przez stronę umowy inwestycyjnej datowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. uprawnienia do wskazania podmiotu gotowego objąć nowe akcje Emitenta, o czym Spółka informuje w raporcie ESPI z dnia 25 stycznia 2018 r., Zarząd Emitenta w dniu 25 stycznia 2018 roku podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z kwoty 32.996.040 złotych do kwoty 34.496.040 złotych, tj. o kwotę 1.500.000 złotych poprzez emisję 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 1,00 złotego za każdą akcję, przy czym akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny, tj. zgodnie z warunkami ustalonymi w treści §4a ust. 3 statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki wyłączył za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru akcji nowej serii w całości i skierował ofertę ich objęcia do podmiotów, o których mowa powyżej, za wkład pieniężny w kwocie 1.500.000 złotych.

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki zmienił § 4 statutu (i) w zakresie wysokości kapitału zakładowego Emitenta, tj. poprzez wskazanie wartości 34.496.040 złotych w miejsce 32.996.040 złotych, (ii) poprzez dodanie informacji o nowej serii akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach E2-0000001 do E2-1500000 w liczbie 1.500.000 akcji oraz (iii) poprzez dodanie informacji, iż wszystkie akcje serii E2 zostaną w całości pokryte przed rejestracją kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Zarząd Emitenta upoważnił nadto Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki