REKLAMA

FARMACOL: Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki

2017-06-19 14:21
publikacja
2017-06-19 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-19
Skrócona nazwa emitenta
FARMACOL
Temat
Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na postawie § 31 ust 2 pkt 3) podjął Uchwałę nr 581/2017 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego z dniem 20 czerwca 2017 r. akcji Farmacol S.A. oznaczonych kodem „PLFRMCL00066”.
W związku z wykluczeniem z obrotu giełdowego, z dniem 20 czerwca 2017 r. Spółka przestaje podlegać obowiązkom informacyjnym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-19 Ryszard Piekarz Członek Zarządu
2017-06-19 Marek Michalski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki